izbori2013

REZULTATI IZBORA ZA ŽUPANA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE (PDF)
REZULTATI IZBORA ZA ČLANICE/ČLANOVE ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE (PDF)

REZULTATI IZBORA ZA ČLANICE/ČLANOVE ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE (PDF)