izbori2013

REZULTATI IZBORA ZA ŽUPANA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE (PDF)
REZULTATI IZBORA ZA ČLANICE/ČLANOVE ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE (PDF)

REZULTATI IZBORA ZA ŽUPANA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE (PDF)
REZULTATI IZBORA ZA ČLANICE/ČLANOVE ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE (PDF)


STATISTIČKI UREĐENI  KONAČNI NESLUŽBENI REZULTATI ZA NAČELNIKE/GRADONAČELNIKE OPĆINA I GRADOVA I NJIHOVA PRIPADAJUĆA VIJEĆA (ZIP – DOC)