A1PDF1OBJAVA RJEŠENJA MINISTARSTVA ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE ZA Namjeravani zahvat – sjeverna obilaznica Preloga, nositelja zahvata Hrvatske ceste d.o.o. iz Zagreba