izbori2013

Podsjećamo izborne sudionike lokalnih izbora 2013. da su financijska izvješća iz članka 24.  Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe dužna dostaviti nadležnim izbornim povjerenstvima (općinskim, gradskim i županijskim) najkasnije do 11. svibnja 2013.
Nadležna izborna povjerenstva će financijska izvješća zaprimati 11. svibnja 2013. do 16,00  sati, a izvješća se najkasnije s tim danom mogu poslati i preporučenom pošiljkom.

U navedenom roku se dostavljaju obrasci:
Obrazac IZ-DP
Obrazac IZ-TP

Izborni sudionici su dužni objaviti obrasce:
Obrazac IZ-DP
Obrazac IZ-TP
Obrazac IZ-MO

Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske