Kolegij gradonačelnika i načelnika općina u Međimurskoj županiji
KLASA: 022-04/13-02/01
URBROJ: 2109/1-01/1-13-01
Čakovec, 26. 02. 2013.

Temeljem članka 6. Poslovnika o radu Kolegija gradonačelnika i načelnika općina u Međimurskoj županiji

s a z i v a m
30. SJEDNICU KOLEGIJA GRADONAČELNIKA I
NAČELNIKA OPĆINA U MEĐIMURSKOJ ŽUPANIJI
za petak 15. 03. 2012. godine s početkom u 9,00 sati


Sjednica će se održati u velikoj vijećnici Međimurske županije, R. Boškovića 2, Čakovec.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I   R E D

1. Sporazum o financiranju provedbe izbora za izbor gradonačelnika, načelnika i župana, te članove gradskih/općinskih vijeća i Skupštine Međimurske županije
– Izvjestitelji su: Ivan Perhoč, župan i Doris Srnec, dipl. iur., pročelnica Upravnog odjela za poslove Skupštine i opće poslove Međimurske županije

2. Odluka o rasporedu i korištenju sredstava tekućih pomoći gradovima i općinama Međimurske županije u 2013. godini
– Izvjestitelji su: Ivan Perhoč, župan i mr. sc. Matija Novak, pročelnik Upravnog odjela za proračun i javnu nabavu Međimurske županije

3. a) Aktualni javni pozivi za dostavu projektnih projekata Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije (Potprogram I. i II.), Ministarstva turizma i Ministarstva poduzetništva i obrta Republike Hrvatske
b) Razvojna strategija Međimurske županije – izvještavanje o provedbi za 2012. godinu, te o početku izrade nove strategije za razdoblje 2014. – 2020.
– Izvjestitelji su: Ivan Perhoč, župan i Sandra Polanec Marinović, dipl. inf., direktorica Regionalne razvojne agencije Međimurje – REDEA d.o.o.

4. Informacije, pitanja i prijedlozi

Molim pozvane da sjednici obvezno prisustvuju ili da pošalju svog zamjenika.

S poštovanjem,        
ŽUPAN
Ivan Perhoč