susa
Na temelju članka 6. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda (“Narodne novine” br. 73/97.) i članka 37. Statuta Međimurske županije (“Službeni glasnik Međimurske županije” br. 26/10.),  župan  Međimurske županije Ivan Perhoč u četvrtak je donio odluku o  o proglašenju elementarne nepogode suše na dijelu područja Međimurske županije.

Elementarna nepogoda suša  proglašena je za područje Grada Murskog Središća i Općina Gornji Mihaljevec, Podturen, Selnica, Sveti Juraj na Bregu, Sveti Martin na Muri, Šenkovec i Štrigova. Razlog je ekstremni deficit oborina u razdoblju od svibnja do rujna 2011. zbog čega su na područjima navedenih općina i grada značajno umanjeni prinosi ratarskih i povrtlarskih kultura, krmnog bilja i voćnjaka.

Procjenu štete od elementarne nepogode suše izvršit će županijsko povjerenstvo za procjenu štete od elementarnih nepogoda zajedno s nadležnim gradskim i općinskim povjerenstvima za procjenu štete od elementarnih nepogoda. Županijsko povjerenstvo će izraditi objedinjeno izvješće o nastaloj šteti.