Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Ustrojstvo županije

[su_tabs vertical="yes"]

[su_tab title="Županija"]

Županija, kao oblik teritorijalno-političke izgradnje hrvatske države u razvijenijem smislu pojavljuje se u 10. stoljeću, potiskujući župe, najniže oblike udruživanja ljudi temeljenog na krvnom srodstvu. Otada do danas, županije su gotovo stalan način ustrojavanja državnog života Hrvata, premda se njihov broj i veličina, prava i obveze te način upravljanja mijenjao tijekom povijesti.

Novim Zakonom o područjima županija, gradova i općina u RH (od 30. siječnja 1997.), status grada dobilo je 47 općina, 63 naselja status općine, a 13 općina postalo je naseljima. Tako danas Hrvatska ima 122 grada i 416 općina.

Grad Zagreb, kojemu se ustroj uređuje Zakonom o Gradu Zagrebu, postao je posebna jedinstvena teritorijalna i upravna jedinica, odvojena od "zagrebačkog prstena" koji je postao zasebna Zagrebačka županija.

[/su_tab]

[su_tab title="Županijska skupština"]

Skupština Međimurske županije ima 42 vijećnika. Koalicija SDP, HSU, MDS u aktualnom sazivu Skupštine Međimurske županije (2013. - 2017.) ima 15 vijećnika, koalicija HNS - LD, HSS, HLSL, MS, SHUS 12, koalicija HDZ, HDS, HSP 8, a HL SR 7 vijećnika. Nezavisni vijećnik, predstavnik romske nacionalne manjine izabran je na koalicijskoj listi SDP, HSU, MDS.

 

skupstina

 

Predsjednik Skupštine: MLADEN NOVAK
Potpredsjednici: PETRA KOVAČIĆ, JOSIP GRIVEC

Popis vijećnika Skupštine Međimurske županije:

1. MLADEN BABIĆ, dipl.ing.geodezije - HRVATSKI LABURISTI – STRANKA RADA
2. ZLATKO BACINGER, dipl.uč. - MDS, SDP, HSU, MDS
3. DRAGUTIN BARLEK - SDP, SDP, HSU, MDS
4. BRANKO BUKAL - HNS, HNS, HSLS, HSS, MS, SHUS
5. JOSIPA CAROVIĆ, dipl.oec. - SDP, SDP, HSU, MDS
6. Mr.sc. FRANJO CIMERMAN - HDS, HDZ, HDS, HSP, BUZ
7. JOSIP DOBRANIĆ, mag.ing.cest.prom. - HSLS, HNS, HSLS, HSS, MS, SHUS
8. MARIJA FRANČIĆ - HSS, HNS, HSLS, HSS, MS, SHUS
9. DRAGUTIN GLAVINA - HNS, HNS, HSLS, HSS, MS, SHUS
10. JOSIP GRIVEC - HSLS, HNS, HSLS, HSS, MS, SHUS
11. MARIJA HERTELENDI - HSP, HDZ, HDS, HSP, BUZ
12. ZDRAVKO HOLCINGER - HDZ, HDS, HSP, BUZ
13. DARKO HORVAT - HDZ, HDZ, HDS, HSP, BUZ
14. MLADEN HORVAT - SDP, SDP, HSU, MDS
15. STANKO IVANOVIĆ - SDP, SDP, HSU, MDS
16. NADICA JELAŠ, dipl.oec. - SDP, SDP, HSU, MDS
17. LJUBOMIR KOLAREK, dr.vet.med. - HDZ, HDZ, HDS, HSP, BUZ
18. VALENTIN KOČILA - HSU, SDP, HSU, MDS
19. PETRA KOVAČIĆ, dipl.iur. - HRVATSKI LABURISTI – STRANKA RADA
20. FRANJO KRAVARŠĆAN - HSU, SDP, HSU, MDS
21. ALEKSANDAR MAKOVEC, dipl.ing.strojarstva - HDZ, HDS, HSP, BUZ
22. ANTUN MARODI - HDZ, HDS, HSP, BUZ
23. MARJAN MARCIUŠ - HSU, SDP, HSU, MDS
24. MONIKA MATOTEK, mag.oec. - HRVATSKI LABURISTI – STRANKA RADA
25. MLADEN NOVAK, dipl.ing. - SDP, SDP, HSU, MDS
26. PETAR NOVAK - HSS, HNS, HSLS, HSS, MS, SHUS
27. VLADIMIR NOVAK, mag.glazbene ped. - HNS, HSLS, HSS, MS, SHUS
28. DEJAN ORŠOŠ - SDP, HSU, MDS
29. ŽELJKO PAVLIC, dipl.defektolog - MDS, SDP, HSU, MDS
30. ŽELJKA PERHOĆ,dr.med. - HRVATSKI LABURISTI – STRANKA RADA
31. VLADIMIR PERŠIĆ - HNS, HNS, HSLS, HSS, MS, SHUS
32. GORDANA POTOČNJAK - HRVATSKI LABURISTI – STRANKA RADA
33. ZVONIMIR SILADI, dipl.ing.poljop. - HSS, HNS, HSLS, HSS, MS, SHUS
34. Mr.sc. RENATO SLAVIČEK - HSLS, HNS, HSLS, HSS, MS, SHUS
35. DRAŽEN SRPAK - HDZ, HDS, HSP, BUZ
36. NIKOLA ŠTAMPAR - HSU, SDP, HSU, MDS
37. MARIO TOMAŠEK, dipl.ing.prom. - HSS, HNS, HSLS, MS, SHUS
38. Mr.sc. BRUNO TRSTENJAK - SDP, SDP, HSU, MDS
39. DRAŽEN VIDOVIĆ, dipl.ing.strojarstva - HSLS, HNS, HSS, MS, SHUS
40. DRAGAN VURUŠIĆ - HRVATSKI LABURISTI – STRANKA RADA
41. LJILJANA ŽERJAV - HRVATSKI LABURISTI – STRANKA RADA
42. DEAN ŽBULJ,dipl.ing.elek. - SDP, HSU, MDS

[/su_tab]

[su_tab title="Upravni odjeli"]

1. Upravni odjel za poslove župana

 • Odsjek za odnose s javnošću
 • Odsjek za proračun i javnu nabavu
 • Odsjek za javnu nabavu

2. Upravni odjel za društvene djelatnosti

 • Odsjek za obrazovanje, kulturu i sport
 • Odsjek za zdravstvo, socijalnu zaštitu i nacionalne manjine

3. Upravni odjel za gospodarske djelatnosti

 • Odsjek za gospodarstvo
 • Odsjek za poljoprivredu i turizam
 • Odsjek za europske poslove, međunarodnu suradnju i regionalni razvoj

4. Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

 • Odsjek za prostorno uređenje
 • Odsjek za gradnju- Odsjek za zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo

5. Upravni odjel za poslove Skupštine i opće poslove

 • Odsjek za poslove Skupštine i opće i zajedničke poslove
 • Odsjek za pravne poslove

[/su_tab]

[su_tab title="Jedinica za unutarnju reviziju"]

Unutarnja revizija je neovisna i objektivna aktivnost za davanje stručnog mišljenja i savjeta s ciljem dodavanja vrijednosti i poboljšanja poslovanja korisnika proračuna.

Pomaže korisniku proračuna u ostvarivanju ciljeva primjenom sustavnog i discipliniranog pristupa procjenjivanju i povećanju efikasnosti procesa upravljanja rizicima, kontrola i gospodarenja.

 

Uloga  i svrha unutarnje revizije u javnom sektoru

Sukladno Zakonu o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru, unutarnja revizija pruža podršku korisniku proračuna u ostvarivanju ciljeva:

 • izradom strateških i godišnjih planova unutarnje revizije, temeljenih na objektivnoj procjeni rizika, te obavljanjem pojedinačnih unutarnjih revizija u skladu s usvojenim planovima
 • procjenom prikladnosti i djelotvornosti sustava financijskog upravljanja i kontrola u odnosu na:
 1. utvrđivanje, procjenu i upravljanje rizicima
 2. usuglašenost sa zakonima i drugim propisima,
 3. pouzdanost i sveobuhvatnost financijskih i drugih informacija,
 4. učinkovitost, djelotvornost i ekonomičnost poslovanja,
 5. zaštitu imovine i informacija,
 6. obavljanje zadaća i ostvarivanje ciljeva,
 • davanjem preporuka za poboljšanje poslovanja.

 

 

Zakonodavni okvir:

 • Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12)
 • Zakon o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru (NN 141/06)
 • Pravilnik o unutarnjoj reviziji korisnika proračuna (NN 96/13)
 • Priručnik za unutarnje revizore verzija 4.0
 • Međunarodni standardi za unutarnju reviziju
 • Kodeks strukovne etike unutarnjih revizora (NN 18/08)

 

Kontakt:

Andrea Sever Cafuk, dipl.oec., voditeljica
Tel: 040 374 090
Fax: 040 374 177
E-mail: andrea.sever-cafuk@medjimurska-zupanija.hr

[/su_tab]

[/su_tabs]

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content