Stjepan Kovač

Stjepan KovačAdresa:
Mjesto:
Telefon: 01/4569 313; 01/6303 065
Fax: 01/4569 535
GSM:
Email: klubsdp@sabor.hr


Rođen je 9. veljače 1976. u Čakovcu. Završio Međimursko veleučilište u Čakovcu (VŠS – stručni prvostupnik računarstva).

Kontakt:
Klub zastupnika Socijaldemokratske partije Hrvatske
Telefon: 01/4569 313; 01/6303 065
Faks: 01/4569 535
e-mail: klubsdp@sabor.hr

Početak obnašanja zastupničkog mandata:
22.07.2020.

Stranačka pripadnost:
Socijaldemokratska partija Hrvatske

Klub zastupnika:
Klub zastupnika Socijaldemokratske partije Hrvatske

Izabran:
• lista Socijaldemokratske partije Hrvatske, Hrvatske seljačke stranke, Hrvatske stranke umirovljenika, Snage – Stranke narodnog i građanskog aktivizma, Građansko-liberalnog saveza, Istarskog demokratskog sabora i Primorsko goranskog saveza

Izborna jedinica:
III. izborna jedinica