Andreja Marić

Andreja MarićAdresa:
Mjesto:
Telefon: 01/4569 313; 01/6303 065
Fax:
GSM:
Email: klubsdp@sabor.hr


Rođena je 30. listopada 1973. u Čakovcu. Završila Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (VSS – doktor medicine).

Kontakt:
Klub zastupnika Socijaldemokratske partije Hrvatske
Telefon: 01/4569 313; 01/6303 065
Faks: 01/4569 535
e-mail: klubsdp@sabor.hr

Početak obnašanja zastupničkog mandata:
22.07.2020.

Stranačka pripadnost:
Socijaldemokratska partija Hrvatske

Klub zastupnika:
Klub zastupnika Socijaldemokratske partije Hrvatske

Izabrana:
• lista Socijaldemokratske partije Hrvatske, Hrvatske seljačke stranke, Hrvatske stranke umirovljenika, Snage – Stranke narodnog i građanskog aktivizma, Građansko-liberalnog saveza, Istarskog demokratskog sabora i Primorsko goranskog saveza

Izborna jedinica:
III. izborna jedinica