Strahoninec

Popis naselja: Strahoninec

Gradonačelnik/načelnik: Franjo Lehkec
Dana grada/općine: 21. svibnja

Adresa: Dravska 1, Strahoninec, 40000 Čakovec
Telefon: 040/333-088
Fax: 040/333-341
Email: info@strahoninec.hr
Web stranica: www.strahoninec.hr


Strahoninec se prvi put u pisanim povijesnim izvorima spominje 1488. godine, kao selo Sztrahoninc. 1564. godine spominje se Judicatus Stranonincs.
Nakon Grada Čakovca, to je najgušće naseljena jedinica lokalne samouprave u Županiji. Zanimljivo je da Poleve, koje su kilometar udaljene od Strahoninca, nemaju status samostalnog naselja.
Prema predaji, selo je dobilo ime po tome što je ljude “prošao” strah kad su ušli u njega idući šumom prilikom prijelaza Drave.

NAČELNIK
Franjo Lehkec (HSS)

ZAMJENIK NAČELNIKA
Josip Šipek (HNS)

PREDSJEDNICA: Vladimir Lepen (HDZ)

ZAMJENIK: Markus Pilić (HRAST)

ZAMJENIK: Dejan Drabić (SDP)

VIJEĆNICI:
4. Dražen Vidović (HSLS)
5. Dragutin Posavec (HDZ)
6. Zdravko Vincetić (HSLS)
7. Mario Topolnjak (HNS)
8. Štefanija Tkalčec (HSS)
9. Jasminka Poljanec (SDP)
10. Nadica Jelaš (SDP)
11. Sanja Krištofić (SDP)
12. Slađana Bujan (SDP)
13. Petra Horvatić (Živi Zid)