Gornji Mihaljevec

Popis naselja: Gornji Mihaljevec, Badličan, Bogdanovec, Dragoslavec Breg, Gornja Dubrava, Dragoslavec Selo, Martinuševec, Preseka, Prhovec, Tupkovec, Vugrišinec, Vukanovec

Gradonačelnik/načelnik: Goran Lovrec
Dana grada/općine:

Adresa: Gornji Mihaljevec 74, 40306 Macinec
Telefon: 040/899-117
Fax: 040/899-117
Email: opcina.gornji.mihaljevec@gmail.hr
Web stranica: www.gornjimihaljevec.hr


Općina je smještena u briježnom dijelu Međimurske županije, a sa svoje zapadne strane graniči s Republikom Slovenijom. Geografske karakteristike uvjetovale su razvoj naselja koja su manja i raštrkanija od ostalog dijela Međimurja, tako da ovdje ima najmanje stanovnika po četvornom kilometru.
Prvo pisano spominjanje Gornjeg Mihaljevca datira iz godine 1650., kada se u popisu župa Zagrebačke biskupije navode imena sela u sastavu današnje Župe, odnosno, Općine.

NAČELNIK
Goran Lovrec (nezavisni)

ZAMJENICA NAČELNIKA
Jasenka Novak (KLGB)

PREDSJEDNIK: Robert Kos (KLGB)

ZAMJENIK: Robert Veseljko (KLGB)

ZAMJENIK: Franjo Kovačić (HDZ)

VIJEĆNICI:
4. Ivan Ladić (KLGB)
5. Davor Miklin (KLGB)
6. Mladen Doničar (KLGB)
7. Gordana Knezić (KLGB)
8. Bojana Kovačić (KLGB)
9. Mirjana Zadravec (KLGB)
10. Almir Škvorc (HDZ)
11. Boris Resman (HSLS)