Gornji Mihaljevec

Popis naselja: Gornji Mihaljevec, Badličan, Bogdanovec, Dragoslavec Breg, Gornja Dubrava, Dragoslavec Selo, Martinuševec, Preseka, Prhovec, Tupkovec, Vugrišinec, Vukanovec

Gradonačelnik/načelnik: Goran Lovrec
Dana grada/općine:

Adresa: Gornji Mihaljevec 74, 40306 Macinec
Telefon: 040/899-117
Fax: 040/899-117
Email: opcina.gornji.mihaljevec@gmail.hr
Web stranica: www.gornjimihaljevec.hr


Općina je smještena u briježnom dijelu Međimurske županije, a sa svoje zapadne strane graniči s Republikom Slovenijom. Geografske karakteristike uvjetovale su razvoj naselja koja su manja i raštrkanija od ostalog dijela Međimurja, tako da ovdje ima najmanje stanovnika po četvornom kilometru.
Prvo pisano spominjanje Gornjeg Mihaljevca datira iz godine 1650., kada se u popisu župa Zagrebačke biskupije navode imena sela u sastavu današnje Župe, odnosno, Općine.

NAČELNIK:
Goran Lovrec

PREDSJEDNICA VIJEĆA:
Anita Škvorc Branda

POTPREDSJEDNICI VIJEĆA: Jasenka Novak i Robert Veselko

VIJEĆNICI:
4. Željko Dvanajščak
5. Boris Resman
6. Gordana Knezić
7. Davor Miklin
8. Franjo Kovačić
9. Mirjana Zadravec