UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

Pročelnica

Dr.sc. Sonja Tošić-Grlač,

sonja.tosic@medjimurska-zupanija.hr
040 374 256


Odsjek za socijalnu skrb

Voditeljica odsjeka:
Elizabeta Najman Hižman, univ.mag.sanit.publ.
elizabeta.najman-hizman@medjimurska-zupanija.hr
040 374 063

Mladen Mezga, mag.polit., viši stručni suradnik za socijalnu skrb
mladen.mezga@medjimurska-zupanija.hr
040 374 063

Odsjek za zdravstvo

Voditeljica odsjeka:
Valentina Biševac, mag.oec.
valentina.bisevac@medjimurska-zupanija.hr
040 374 064

Mateja Hranjec Varga, mag.oec, viša stručna suradnica za financijske poslove i projekte
mateja.hranjec@medjimurska-zupanija.hr
040 374 064

Jelena Horvatić, stručna referentica za zdravstvo
jelena.horvatic@medjimurska-zupanija.hr
040 374 064

Simona Trojnar, stručna referentica za zdravstvo
simona.novak@medjimurska-zupanija.hr
040 374 064