HITNI POZIVI U REPUBLICI HRVATSKOJ:

112 – Poziv za žurnu pomoć. Jedinstveni broj za hitne službe na koji možete prijaviti hitnu situaciju, nesreću ili prijetnju za ljudski život, imovinu, okoliš ili kulturna dobra.

192 –  Policija

193 –  Vatrogasci

194 –  Hitna pomoć

195 –  Traganje i spašavanje na moru

1987 – Pomoć na cestama

BESPLATNI TELEFONI JAVNE UPRAVE :

0800 669 933 – Informacije na temu oslobođenja, olakšica i porezno priznatih izdataka za građane

0800 49 49      –  Prijava rada na crno ( Ministarstvo rada i mirovinskog sustava )

0800 50 92      –  Antikorupcijski telefon MUP-a

0800 77 99      –  Pomoć žrtvama trgovanja ljudima

0800 80 08      –  Anti droga telefon

0800 10 01      –  Prijava utaje poreza, neizdavanje računa, rada na crno i drugih poreznih prekršaja te pritužbe na rad službenika Porezne uprave

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA :

Ruđera Boškovića 2, 40 000 Čakovec

Telefon : 040 / 374 111; 040/ 374 201

E- mail : info@medjimurska- zupanija.hr

GRAD ČAKOVEC :

Kralja Tomislava 15, 40 000 Čakovec

Telefon : 040 / 314 920

E- mail : cakovec@cakovec.hr

ZDRAVLJE I SOCIJALNA PITANJA :

Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije

I.G. Kovačića 1 e, 40 000 Čakovec

Telefon : 040 / 311 790

E- mail : info@zzjz-ck.hr

Zavod za hitnu medicinu Međimurske županije :

I.G. Kovačića 1 e, 40 000 Čakovec

Telefon : 040 / 313 039

Centar za socijalnu skrb Čakovec :

Jakova Gotovca 9, 40 000 Čakovec

Telefon : 040 / 391 920

E – mail : info@czss-ck.hr

Podružnica Prelog :

Kralja Zvonimira 9, 40 323 Prelog

Telefon : 040 / 646 573

Podružnica Mursko Središće :

Trg Bana Jelačića 6, 40 315 Mursko Središće

Telefon : 040 / 543 610; 040 / 543 609; 040 / 543 721; 040 / 543 695

Obiteljski centar :

Ulica bana Josipa Jelačića 22, 40 000 Čakovec

Telefon : 040 / 395 927

E – mail : obiteljski.centar.medjimurske.zupanije@ck.t-com.hr

Crveni križ Čakovec :

Ulica kralja Tomislava 29, 40 000 Čakovec

Telefon : 040 / 395 248

E – mail : hck-gradsko-drustvo@ck.t-com.hr

Besplatna pravna pomoć – Ured državne uprave u Međimurskoj županiji :

Ruđera Boškovića 2, 40 000 Čakovec

Telefon : 040 / 374 061; 040 / 374 021

E – mail : lada.odic@udu-mz.hr; domagoj.sklepic@udu-mz.hr

SIGURNOST :

Policijska uprava Međimurska :

Jakova Gotovca 7, 40 000 Čakovec

Telefon : 040 / 373 111

E – mail : medjimurska@policija.hr

Policijska postaja Prelog :

Trg bana Josipa Jelačića 4, 40 323 Prelog

Telefon : 040 / 373 239

Policijska postaja Mursko Središće :

Frankopanska 10, 40 315 Mursko Središće

Telefon : 040 / 373 152

Policijska postaja Štrigova :

Štrigova 91, 40 312 Štrigova

Telefon : 040 / 373 165

Postaja prometne policije Čakovec :

Jakova Gotovca 7, 40 000 Čakovec

Telefon : 040 / 373 055

Komunalni redari u Međimurskoj županiji :

Grad Čakovec :

 Ivan Zadravec – 099 / 317 29 97

Grad Mursko Središće :

Drago Belše – 098 / 212 010

Grad Prelog :

Darko Bubanić – 099 / 334 44 16

Belica i Domašinec :

Tomica Ciceli – 091 / 484 54 01

Dekanovec :

Zvonimir Varga – 095 / 576 49 05

Donja Dubrava, Kotoriba, Donji Vidovec :

Branko Horvat – 091 / 470 07 77

Donji Kraljevec :

Robert Balent – 099 / 281 88 00

Goričan :

Zoran Zorko – 099 / 660 11 92

Mala Subotica, Pribislavec :

Mladen Braniša – 099 / 336 10 32

Nedelišće :

Dražen Lacković – 095 / 906 04 76

Orehovica :

Upit načelniku Franji Bukalu – 040 / 635 275

Podturen :

Zvonimir Varga – 095 / 576 49 05

Šenkovec :

Ivanka Trstenjak – 040 / 343 250

Strahoninec :

Nenad Topličanec – 099 / 233 30 88

Štrigova, Sveti Juraj na Bregu, Gornji Mihaljevec :

Vid Marčec – 099 / 732 96 60

Sveta Marija : 

Općina Sveta Marija – 040 / 660 001

Prometni redari – Grad Čakovec :

Rino Megla – 098 / 426 119

Vlado Jezernik – 099 / 312 41 06

GOSPODARSTVO I ZAPOŠLJAVANJE

Hrvatski zavod za zapošljavanje – Područni ured Čakovec

Bana Josipa Jelačića 1, 40 000 Čakovec

Telefon : 040 / 396 800

E – mail : HZZ.Cakovec@hzz.hr

Ispostava Prelog :

Kralja Petra Krešimira IV. 6 a, 40 323 Prelog

Telefon : 040 / 646 740

Ispostava Mursko Središće :

Frankopanska 7, 40 315 Mursko Središće

Telefon : 040 / 544 619

HITRO.HR : servis Vlade Republike Hrvatske za ubrzanu komunikaciju građana i poslovnih subjekata s državnom uprava. Informacije i potrebne radnje za osnivanje trgovačkog društva, otvaranje obrta i upis promjena u Registar poslovnih subjekata za postojeća trgovačka društva.

Besplatni telefon : 0800 0080

E- mail : info@hitro.hr

Hrvatska gospodarska komora – podružnica Čakovec :

Ivana Gorana Kovačića 2, 40 000 Čakovec

Telefon : 040 / 311 160

E- mail : hgkck@hgk.hr

Regionalna razvojna agencija Međimurja – REDEA :

Bana Josipa Jelačića 22, Čakovec

Telefon : 040 / 395 560

E – mail : redea@redea.hr

Agencija ČAKRA :

Matice hrvatske 10, 40 000 Čakovec

Telefon : 040 / 311 230

E- mail : damira@cakra.hr

INSPEKCIJE :

Građevinska inspekcija :

Zrinsko Frankopnska 9, 40 000 Čakovec

Telefon : 040 / 370 810

E – mail : gradjevinska.inspekcija@mgipu.hr

Inspektorat rada :

Besplatni telefon : 0800 49 49

Poljoprivredna inspekcija :

Telefon : 01 / 6106 724

E – mail : prijava@mps.hr

Služba inspekcijskog nadzora zaštite prirode – Ured Čakovec :

Zrinsko Frankopanska 9, 40 000 Čakovec

Telefon : 040 / 370 812

Sanitarna inspekcija :

Telefon : Marija Hunjadi         040 / 374 121

Branka Jurković       040 / 374 106

Đurđica Bašić           040 / 374 229

Miroslav Vrbanec    040 / 374 229

Međimurski potrošač – Udruga za zaštitu potrošača Međimurske županije

  1. Schulteissa 19, 40 000 Čakovec

Telefon : 040 / 396 393

E- mail : medjimurski.potrosac@ck.t-com.hr

Prijava zlostavljanih životinja – Veterinarska inspekcija :

Zrinsko Frankopanska 9, 40 000 Čakovec

Telefon : 040 / 370 800

 

Međimurska uprava za ceste :

Mihovljanska 70, 40 000 Čakovec

Telefon : 040 / 396 294

E – mail : info@zuc-ck.hr

Međimurje plin d.o.o.

Obrtnička 4, 40 000 Čakovec

Prijava kvara : 040 / 395 199

E – mail : medjimurje-plin@medjimurje-plin.hr

Međimurske vode d.o.o. – javna vodoopskrba i javna odvodnja :

Mihovljanska 68, 40 000 Čakovec

Prijava kvara : 040 / 370 730

Besplatni telefon : 0800 313 111

HEP ODS d.o.o. – Elektra Čakovec :

Žrtava fašizama 2, 40 000 Čakovec

Telefon : 040 / 371 700

Besplatni telefon : 0800 300 404

Gradsko komunalno poduzeće Čakom :

Mihovljanska 10, 40 000 Čakovec

Telefon : 040 / 372 466

Besplatni telefon : 0800 466 466

E – mail : cakom@cakom.hr