Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Kontakti - "Moje mjesto u zajednici"

Datum objave: 30. kolovoza 2016.

HITNI POZIVI U REPUBLICI HRVATSKOJ:
112 – Poziv za žurnu pomoć. Jedinstveni broj za hitne službe na koji možete prijaviti hitnu situaciju, nesreću ili prijetnju za ljudski život, imovinu, okoliš ili kulturna dobra.
192 –  Policija
193 –  Vatrogasci
194 –  Hitna pomoć
195 –  Traganje i spašavanje na moru
1987 – Pomoć na cestama
BESPLATNI TELEFONI JAVNE UPRAVE :
0800 669 933 – Informacije na temu oslobođenja, olakšica i porezno priznatih izdataka za građane
0800 49 49      -  Prijava rada na crno ( Ministarstvo rada i mirovinskog sustava )
0800 50 92      -  Antikorupcijski telefon MUP-a
0800 77 99      -  Pomoć žrtvama trgovanja ljudima
0800 80 08      -  Anti droga telefon
0800 10 01      -  Prijava utaje poreza, neizdavanje računa, rada na crno i drugih poreznih prekršaja te pritužbe na rad službenika Porezne uprave
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA :
Ruđera Boškovića 2, 40 000 Čakovec
Telefon : 040 / 374 111; 040/ 374 201
E- mail : info@medjimurska- zupanija.hr
GRAD ČAKOVEC :
Kralja Tomislava 15, 40 000 Čakovec
Telefon : 040 / 314 920
E- mail : cakovec@cakovec.hr
ZDRAVLJE I SOCIJALNA PITANJA :
Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije
I.G. Kovačića 1 e, 40 000 Čakovec
Telefon : 040 / 311 790
E- mail : info@zzjz-ck.hr
Zavod za hitnu medicinu Međimurske županije :
I.G. Kovačića 1 e, 40 000 Čakovec
Telefon : 040 / 313 039
Centar za socijalnu skrb Čakovec :
Jakova Gotovca 9, 40 000 Čakovec
Telefon : 040 / 391 920
E – mail : info@czss-ck.hr
Podružnica Prelog :
Kralja Zvonimira 9, 40 323 Prelog
Telefon : 040 / 646 573
Podružnica Mursko Središće :
Trg Bana Jelačića 6, 40 315 Mursko Središće
Telefon : 040 / 543 610; 040 / 543 609; 040 / 543 721; 040 / 543 695
Obiteljski centar :
Ulica bana Josipa Jelačića 22, 40 000 Čakovec
Telefon : 040 / 395 927
E – mail : obiteljski.centar.medjimurske.zupanije@ck.t-com.hr
Crveni križ Čakovec :
Ulica kralja Tomislava 29, 40 000 Čakovec
Telefon : 040 / 395 248
E – mail : hck-gradsko-drustvo@ck.t-com.hr
Besplatna pravna pomoć – Ured državne uprave u Međimurskoj županiji :
Ruđera Boškovića 2, 40 000 Čakovec
Telefon : 040 / 374 061; 040 / 374 021
E – mail : lada.odic@udu-mz.hr; domagoj.sklepic@udu-mz.hr
SIGURNOST :
Policijska uprava Međimurska :
Jakova Gotovca 7, 40 000 Čakovec
Telefon : 040 / 373 111
E – mail : medjimurska@policija.hr
Policijska postaja Prelog :
Trg bana Josipa Jelačića 4, 40 323 Prelog
Telefon : 040 / 373 239
Policijska postaja Mursko Središće :
Frankopanska 10, 40 315 Mursko Središće
Telefon : 040 / 373 152
Policijska postaja Štrigova :
Štrigova 91, 40 312 Štrigova
Telefon : 040 / 373 165
Postaja prometne policije Čakovec :
Jakova Gotovca 7, 40 000 Čakovec
Telefon : 040 / 373 055
Komunalni redari u Međimurskoj županiji :
Grad Čakovec :
 Ivan Zadravec – 099 / 317 29 97
Grad Mursko Središće :
Drago Belše – 098 / 212 010
Grad Prelog :
Darko Bubanić – 099 / 334 44 16
Belica i Domašinec :
Tomica Ciceli – 091 / 484 54 01
Dekanovec :
Zvonimir Varga – 095 / 576 49 05
Donja Dubrava, Kotoriba, Donji Vidovec :
Branko Horvat – 091 / 470 07 77
Donji Kraljevec :
Robert Balent – 099 / 281 88 00
Goričan :
Zoran Zorko – 099 / 660 11 92
Mala Subotica, Pribislavec :
Mladen Braniša – 099 / 336 10 32
Nedelišće :
Dražen Lacković – 095 / 906 04 76
Orehovica :
Upit načelniku Franji Bukalu – 040 / 635 275
Podturen :
Zvonimir Varga – 095 / 576 49 05
Šenkovec :
Ivanka Trstenjak – 040 / 343 250
Strahoninec :
Nenad Topličanec – 099 / 233 30 88
Štrigova, Sveti Juraj na Bregu, Gornji Mihaljevec :
Vid Marčec – 099 / 732 96 60
Sveta Marija : 
Općina Sveta Marija – 040 / 660 001
Prometni redari – Grad Čakovec :
Rino Megla – 098 / 426 119
Vlado Jezernik – 099 / 312 41 06
GOSPODARSTVO I ZAPOŠLJAVANJE
Hrvatski zavod za zapošljavanje – Područni ured Čakovec
Bana Josipa Jelačića 1, 40 000 Čakovec
Telefon : 040 / 396 800
E – mail : HZZ.Cakovec@hzz.hr
Ispostava Prelog :
Kralja Petra Krešimira IV. 6 a, 40 323 Prelog
Telefon : 040 / 646 740
Ispostava Mursko Središće :
Frankopanska 7, 40 315 Mursko Središće
Telefon : 040 / 544 619
HITRO.HR : servis Vlade Republike Hrvatske za ubrzanu komunikaciju građana i poslovnih subjekata s državnom uprava. Informacije i potrebne radnje za osnivanje trgovačkog društva, otvaranje obrta i upis promjena u Registar poslovnih subjekata za postojeća trgovačka društva.
Besplatni telefon : 0800 0080
E- mail : info@hitro.hr
Hrvatska gospodarska komora – podružnica Čakovec :
Ivana Gorana Kovačića 2, 40 000 Čakovec
Telefon : 040 / 311 160
E- mail : hgkck@hgk.hr
Regionalna razvojna agencija Međimurja – REDEA :
Bana Josipa Jelačića 22, Čakovec
Telefon : 040 / 395 560
E – mail : redea@redea.hr
Agencija ČAKRA :
Matice hrvatske 10, 40 000 Čakovec
Telefon : 040 / 311 230
E- mail : damira@cakra.hr
INSPEKCIJE :
Građevinska inspekcija :
Zrinsko Frankopnska 9, 40 000 Čakovec
Telefon : 040 / 370 810
E – mail : gradjevinska.inspekcija@mgipu.hr
Inspektorat rada :
Besplatni telefon : 0800 49 49
Poljoprivredna inspekcija :
Telefon : 01 / 6106 724
E – mail : prijava@mps.hr
Služba inspekcijskog nadzora zaštite prirode – Ured Čakovec :
Zrinsko Frankopanska 9, 40 000 Čakovec
Telefon : 040 / 370 812
Sanitarna inspekcija :
Telefon : Marija Hunjadi         040 / 374 121
Branka Jurković       040 / 374 106
Đurđica Bašić           040 / 374 229
Miroslav Vrbanec    040 / 374 229
Međimurski potrošač – Udruga za zaštitu potrošača Međimurske županije

  1. Schulteissa 19, 40 000 Čakovec

Telefon : 040 / 396 393
E- mail : medjimurski.potrosac@ck.t-com.hr
Prijava zlostavljanih životinja – Veterinarska inspekcija :
Zrinsko Frankopanska 9, 40 000 Čakovec
Telefon : 040 / 370 810

Međimurska uprava za ceste :
Mihovljanska 70, 40 000 Čakovec
Telefon : 040 / 396 294
E – mail : info@zuc-ck.hr
Međimurje plin d.o.o.
Obrtnička 4, 40 000 Čakovec
Prijava kvara : 040 / 395 199
E – mail : medjimurje-plin@medjimurje-plin.hr
Međimurske vode d.o.o. – javna vodoopskrba i javna odvodnja :
Mihovljanska 68, 40 000 Čakovec
Prijava kvara : 040 / 370 730
Besplatni telefon : 0800 313 111
HEP ODS d.o.o. – Elektra Čakovec :
Žrtava fašizama 2, 40 000 Čakovec
Telefon : 040 / 371 700
Besplatni telefon : 0800 300 404
Gradsko komunalno poduzeće Čakom :
Mihovljanska 10, 40 000 Čakovec
Telefon : 040 / 372 466
Besplatni telefon : 0800 466 466
E – mail : cakom@cakom.hr

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content