ODLUKA O USTROJU I NADLEŽNOSTIMA UPRAVNIH TIJELA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

„Službeni glasnik Međimurske županije“ 

 

1. Upravni odjel za poslove župana

 • Odsjek za odnose s javnošću
 • Odsjek za proračun i financije
 • Odsjek za javnu nabavu

2. Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport

3. Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb

4. Upravni odjel za gospodarske djelatnosti

 • Odsjek za gospodarstvo
 • Odsjek za poljoprivredu i turizam
 • Odsjek za europske poslove, međunarodnu suradnju i regionalni razvoj

5. Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

 • Odsjek za prostorno uređenje
 • Odsjek za gradnju
 • Odsjek za zaštitu okoliša
 • Ispostava u Prelogu
 • Ispostava u Murskom Središću

6. Upravni odjel za poslove Skupštine i opće poslove

 • Odsjek za poslove Skupštine i opće i zajedničke poslove
 • Odsjek za pravne poslove

7. Služba za unutarnju reviziju