ODLUKA O USTROJU I NADLEŽNOSTIMA UPRAVNIH TIJELA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

od 01.01.2020.

 

1. Upravni odjel za poslove župana

2. Upravni odjel za Skupštinu i pravne poslove

3. Upravni odjel za opću upravu i imovinsko-pravne poslove

4. Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam

5. Upravni odjel za obrazovanje i kulturu

6. Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb

7. Upravni odjel za civilno društvo, ljudska prava i sport

8. Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

9. Služba za unutarnju reviziju