SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU

Natalija Šoltić, dipl.iur, unutarnji revizor

 natalija.soltic@medjimurska-zupanija.hr

 040 374 253