Stjepan Kovač

Stjepan KovačAdresa:
Mjesto:
Telefon: 01/4569 313; 01/6303 065
Fax: 01/4569 535
GSM:
Email: klubsdp@sabor.hr


Rođen je 9. veljače 1976. u Čakovcu. Završio Međimursko veleučilište u Čakovcu (VŠS – stručni prvostupnik računarstva).

Stranačka pripadnost:
Socijaldemokratska partija Hrvatske

Klub zastupnika:
Klub zastupnika Socijaldemokratske partije Hrvatske

Početak obnašanja zastupničkog mandata:
14. listopada 2016.

Dužnosti u Saboru:
– član Odbora za regionalni razvoj i fondove Europske unije
– član Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove
– član Odbora za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu

Izabran:
– lista Socijaldemokratske partije Hrvatske, Hrvatske narodne stranke – liberalnih demokrata, Hrvatske seljačke stranke i Hrvatske stranke umirovljenika

Izborna jedinica:
III. izborna jedinica