Darko Horvat

Darko HorvatAdresa:
Mjesto: Donja Dubrava
Telefon: 01/4569 477; 01/4569 537
Fax: 01/4569 314
GSM:
Email: klubhdz@sabor.hr


Rođen je 28. rujna 1970. u Čakovcu.

Obrazovanje: Završio Fakultet za elektrotehniku i računarstvo u Mariboru, Republika Slovenija (VSS – diplomirani inženjer elektrotehnike).

Stranačka pripadnost:
Hrvatska demokratska zajednica

Klub zastupnika:
Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice

Početak obnašanja zastupničkog mandata u Saboru:
14. listopada 2016.

Promjene tijekom zastupničkog mandata:
– zastupniku je započelo mirovanje mandata danom 14. listopada 2016.; zamjenica zastupnika je Nikolina Babić
– zastupniku je prestalo mirovanje mandata danom 27. listopada 2016.

Dužnosti u Saboru:
– potpredsjednik Odbora za međuparlamentarnu suradnju
– član Odbora za gospodarstvo
– član Odbora za zaštitu okoliša i prirode
– član Izaslanstva Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj dimenziji Srednjoeuropske inicijative

Izabran:
– lista Hrvatske demokratske zajednice

Izborna jedinica:
III. izborna jedinica