Za vrijeme trajanja izvanredne situacije izazvane pojavom virusa COVID-19 temeljem Odluke o privremenom radu matičnih ureda na području Međimurske županije, KLASA: 113-02/20-02/1, URBROJ: 2109/1-01-20-2 od 27. travnja 2020. godine na području Međimurske županije radit će sljedeći matični uredi u naznačenom radnom vremenu:

MATIČNI URED ČAKOVEC:

radno vrijeme:  pon-pet  od 07,30-14,00 sati

adresa: Ruđera Boškovića 2, 40000 Čakovec

tel.: 374-019, 374-147, 374-173, 374-174, 374-175 i 374-176

e-mail adrese: ksenija.posavec@medjimurska-zupanija.hr

nelija.cepin@medjimurska-zupanija.hr

nada.kikelj@medjimurska-zupanija.hr

 

MATIČNI URED MURSKO SREDIŠĆE:

radno vrijeme:  pon-pet  od 07,30-14,00 sati

adresa: Martinska 2,  40315 Mursko Središće

tel. :374-057

e-mail adresa: mu.sredisce@medjimurska-zupanija.hr

 

MATIČNI URED PRELOG:

radno vrijeme:  pon-pet  od 07,30-14,00 sati

adresa:  Prelog, Trg slobode 1, 40323 Prelog

tel.:  374-055

e-mail adresa: mu.prelog@medjimurska-zupanija.hr

 

MATIČNI URED KOTORIBA:

radno vrijeme:  utorak i četvrtak od 07,30-14,00 sati

adresa:  Kotoriba, Kolodvorska 4

tel.:  682-136

e-mail adresa: mu.kotoriba@medjimurska-zupanija.hr

UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I   IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE