Povjerenstvo za ravnopravnost spolova
KLASA: 004-01/19-04/2
URBROJ: 2109/1-02-19-01
Čakovec, 23. 10. 2019.

Poslovnika Skupštine Međimurske županije (“Službeni glasnik Međimurske županije” broj 26/10, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst, 6/14, 2/18 i 10/18 – pročišćeni tekst)

s a z i v a m
4. SJEDNICU
POVJERENSTVA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
za srijedu, 30. 10. 2019. godine u 14,00 sati.

Sjednica će se održati u Maloj vijećnici Međimurske županije, R. Boškovića 2, Čakovec.
Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D

1. Program rada Povjerenstva za ravnopravnost spolova Međimurske županije za 2020. godinu.

2. Prijedlog obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama i prijedlog izgleda bloka za pisanje i kemijske olovke Prijavimo nasilje!

3. Informacije, pitanja i prijedlozi.

Molim članice Županijskog povjerenstva da obvezno nazoče sjednici, a eventualni izostanak opravdaju u Upravnom odjelu za poslove Skupštine i opće poslove Međimurske županije, na telefon broj 040/374-254 (Alan Resman) ili na e-mail alan.resman@medjimurska-zupanija.hr .

S poštovanjem,

PREDSJEDNICA
Dijana Novak, v.r.