Javna ustanova za razvoj Međimurske županije REDEA prijavila je projektni prijedlog “Podrška međimurskim korisnicima ESI fondova” na Poziv za iskaz interesa za dodjelu bespovratnih sredstava iz Prioritetne osi 10 – Tehnička pomoć Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.” za nastavak aktivnosti regionalnih koordinatora.

Nakon evaluacije i donošenja Odluke o financiranju, 27. svibnja 2019., upriličeno je svečano potpisivanje ugovora za četiri regionalna koordinatora u Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u Zagrebu: Javnu ustanovu za razvoj Međimurske županije REDEA, Zagorsku razvojnu agenciju, Javnu ustanovu za regionalni razvoj Varaždinske županije i Regionalnog koordinatora Sisačko – moslavačke županije.

Ugovori ukupne vrijednosti 101 milijun kuna, pri čemu je 86 milijuna bespovratnih sredstava iz EU fondova, potpisali su ministrica regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Gabrijela Žalac i ravnatelj Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije Tomislav Petric s ravnateljima regionalnih koordinatora među kojima je bila i Sandra Polanec Marinović, ravnateljica Javne ustanove REDEA.

Alocirana sredstva namijenjena su za pružanje stručne pomoći jedinicama lokalne (regionalne) samouprave i drugim javnopravnim tijelima u pripremi i provedbi razvojnih projekata. Projektne aktivnosti uključivat će i podršku pri izradi županijskih razvojnih strategija i drugih razvojnih dokumenata, provedbu mjera informiranja za (potencijalne) korisnike EU fondova s područja županije te obrazovne aktivnosti o EU fondovima za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima s područja županije.

Projekt sufinanciran sa više od 17 milijuna kuna za REDEA-u je izrazito važan jer osigurava sredstva za nesmetano poslovanje javne ustanove u slijedećih pet godina, te istovremeno u tom iznosu rasterećuje županijski proračun.

Izvor: Javna ustanova za razvoj Međimurske županije REDEA