Ministarstvo zaštite okoliša i energetike na temelju odredbi članka 160. stavak 1. i članka 162. Zakona o zaštiti okoliša (“Narodne novine”, br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) te članka 16. stavka 1. Uredbe o okolišnoj dozvoli (“Narodne novine”, br. 8/14 i 5/18) daje sljedeću: Informaciju_o_zahtjevu_za_ishođenje_okolišne_dozvole_tvrtke_LTH_Alucast_Čakovec