KLASA: 810-06/19-03/1
URBROJ: 2109/1-05-19-01
Čakovec, 18. 03. 2019.

Temeljem članka 6. stavka 3. i članka 9. Poslovnika o radu Stožera civilne zaštite Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 12/16)

s a z i v a m
3. SJEDNICU
STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
za utorak, 26. 02. 2019. godine u 10,00 sati

Sjednica će se održati u Velikoj vijećnici Međimurske županije, R. Boškovića 2, Čakovec.

Za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED

1. Razmatranje stanja sustava civilne zaštite za Međimursku županiju u 2018. godini
– Izvjestitelj je Ladislav Söke, dipl. ing., Ministarstvo unutarnjih poslova, PUZS Čakovec

2. Prijedlog Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Međimurske županije za 2019. godinu
– Izvjestitelji su: Josip Grivec, zamjenik župana, načelnik Stožera civilne zaštite Međimurske županije i Ladislav Söke, dipl. ing., Ministarstvo unutarnjih poslova, PUZS Čakovec

3. Pitanja i prijedlozi

Mole se članovi Stožera civilne zaštite Međimurske županije da obavezno nazoče sjednici, a u slučaju spriječenosti izostanak opravdaju na telefon broj 040/374-254 (Alan Resman).

S poštovanjem,

NAČELNIK STOŽERA
Josip Grivec, zamjenik župana