Međimurska županija poziva studente dobitnike Rektorove nagrade za studentsku godinu 2017./2018. da se prijave do 5. ožujka 2019. kako bi ostvarili pravo na novčanu nagradu u iznosu od 1000,00 kuna.

U prijavi je potrebno navesti: ime i prezime, OIB, adresu stanovanja, kontakt telefon, IBAN podnositelja prijave, naziv fakulteta, godinu studija i priložiti dokaz o dobivenoj Rektorovoj nagradi.
Dostavljeni podaci biti će korišteni isključivo u svrhu dodjele nagrade.

Prijave poslati na adresu: Međimurska županija, Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i šport, Ruđera Boškovića 2, Čakovec ili e-mail obrazovanje-kultura-sport@medjimurska-zupanija.hr