U Zagrebu je, u srijedu 16.svibnja 2018., održana svečanost potpisivanja Ugovora prema Programu održivog razvoja lokalne zajednice i Programu podrške regionalnom razvoju, a kojeg je s brojnim načelnicima, gradonačelnicima i županima iz cijele Hrvatske potpisala ministrica regionalnog razvoja i fondova EU Gabrijela Žalac.

Što se tiče Međimurske županije, radi se o devetnaest projekata ukupne vrijednosti 3.250.000,00 kuna koje će Ministarstvo sufinancirati.

Ministrica Gabrijela Žalac najavila je rezultate natječaja za financiranje projektne dokumentacije za veće kapitalne projekte, a gdje je Županija prijavila projekte izgradnje škole i dvorane Srednje škole Prelog, izgradnju dvorane OŠ Macinec, dogradnju škole i izgradnju dvorane u Svetom Martinu na Muri. Istaknula je i skoro potpisivanje zajma s Europskom investicijskom bankom kojim bi se trebali financirati projekti u obrazovanju dok će o svim ostalim temama ministrica razgovarati sa županom i predstavnicima gradova i općina prilikom službenog posjeta Međimurskoj županiji, u četvrtak 17. svibnja. 

U nastavku donosimo pregled gradova i općina, projekte i iznos potpore potpisanih Ugovora:

MEĐIMURSKA ŽUPANIJAIzgradnja Školska dvorana Strahoninec  – 200 000,00

GRAD M. SREDIŠĆE – Društveni Dom Peklenica – 250 000,00

GRAD PRELOG – Izgradnja prometnica i kanalizacije naselja Jug u Prelogu  – 300 000,00

OPĆINA SV. JURAJ N/B Javna rasvjeta na području Općine – 100 000,00

OPĆINA STRAHONINEC Izgradnja prometnice u ulici Topolje – 100 000,00

OPĆINA NEDELIŠĆE Javna rasvjeta – 100 000,00

OPĆINA SVETA MARIJASanacija krovišta Doma kulture – 100 000,00

OPĆINA PRIBISLAVEC – Izgradnja oborinske – 100 000,00

OPĆINA OREHOVICA – Proširenje energetske učinkovitosti javne rasvjete – 150 000,00

OPĆINA DEKANOVEC – Rekonstrukcija ulice Prvomajska – 300 000,00

OPĆINA D. VIDOVEC – Postavljanje javne rasvjete  – 150 000,00

OPĆINA M.SUBOTICA   – Javna rasvjeta – 300 000,00

OPĆINA PODTUREN – Sanacija zgrade ambulante – 140 000,00

OPĆINA BELICA Društveni dom Gardinovec – 100 000,00

OPĆINA GORIČAN – Sportska dvorana OŠ – 250 000,00

OPĆINA VRATIŠINEC – Društveni dom Gornji Kraljevec – 140 000,00

OPĆINA SELNICA – Sanacija Vinogradske ulice u Praporčanu – 150 000,00

OPĆINA SV.MARTIN  – Rekonstrukcija nerazvrstane ceste u Jurovčaku – 150 000,00

OPĆINA ŠTRIGOVA  – Modernizacija nerazvrstane ceste u Štrigovčaku – 170 000,00.