Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, temeljem odredbi članka 67. Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine, br. 80/13, 153/13, 78/15 i 12/18), odredbi članka 23. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (Narodne novine, br. 3/17) i odredbi članka 12., 16. i 17. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (Narodne novine, br. 64/08) donosi ODLUKU O UPUĆIVANJU STATEŠKE STUDIJE UTJECAJA NA OKOLIŠ I NACRTA PRIJEDLOGA II. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE NA JAVNU RASPRAVU.

 

Odluka_o_upucivanju_strateske_studije_utjecaja_na_okolis_i_nacrta_prijedloga_II_izmjena_i_dopuna_PP_MZ_na_javnu_raspravu