Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost  dana 25. 4. 2018. godine objavio je Javni poziv za neposredno sufinanciranje kupnje energetski učinkovitih vozila  građanima dodjelom donacije u 2018. godini.

Predmet ovog Javnog poziva je sufinanciranje kupnje novih vozila: električnih bicikala, električnih vozila i električnih i „plug in“ hibridnih vozila.

Iznos raspoloživih sredstava Fonda po ovom Javnom pozivu iznosi 12 milijuna kuna, dok postotak dodijeljenih sredstava po korisniku ne smije prijeći 40%. Sredstva će se dodjeljivati do isteka 2018. godine ili do iskorištenja sredstava.

Tekst Javnog poziva, prijavni obrazac te Izjavu koja se prilaže uz prijavu možete pronaći na sljedećoj poveznici:

http://www.fzoeu.hr/hr/nacionalni_javni_pozivi_i_natjecaji/