KLASA: 112-02/18-03/4
URBROJ:2109/1-06-18-08
Čakovec, 24. travnja 2018.

P O Z I V
ZA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA ZA PRIJAM U SLUŽBU NA NEODREĐENO VRIJEME U UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I OPĆE POSLOVE – SAMOSTALNI UPRAVNI REFERENT

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja poziva na testiranje kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Upravni odjel za poslove Skupštine i opće poslove, a koji je bio objavljen u „Narodnim novinama“ broj 35 te na web stranicama Međimurske županije.

Testiranje za predmetno radno mjesto održat će se 3. svibnja 2018. godine, s početkom u 9,00 sati u Maloj vijećnici Međimurske županije, Čakovec, Ruđera Boškovića 2.

Intervju s kandidatima, ukoliko ostvare najmanje 50% bodova iz pisanog dijela testiranja, obavit će se isti dan.

Zbog zaštite osobnih podataka, kandidati će osobno biti obaviješteni putem elektroničke pošte koju su naznačili u svojim prijavama na javni natječaj.

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU JAVNOG NATJEČAJA