KLASA: 810-06/18-03/1
URBROJ: 2109/1-06-01/04-18-01
Čakovec, 31. 01. 2018.

Temeljem članka 6. stavka 3. i članka 9. Poslovnika o radu Stožera civilne zaštite Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 12/16)

s a z i v a m
1. SJEDNICU
STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
za četvrtak, 8. 02. 2018. godine u 10,00 sati

Sjednica će se održati u Velikoj vijećnici Međimurske županije, R. Boškovića 2, Čakovec.

Za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED

1. Razmatranje stanja sustava civilne zaštite za Međimursku županiju u 2017. godini
– Izvjestitelj je Ladislav Söke, dipl. ing., pročelnik Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Čakovec

2. Prijedlog Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Međimurske županije za 2018. godinu
– Izvjestitelji su: Josip Grivec, zamjenik župana, načelnik Stožera civilne zaštite Međimurske županije i Ladislav Söke, dipl. ing., pročelnik Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Čakovec

3. Pitanja i prijedlozi

Mole se članovi Stožera civilne zaštite Međimurske županije da obavezno nazoče sjednici, a u slučaju spriječenosti izostanak opravdaju na telefon broj 040/374-254 (Alan Resman).

S poštovanjem,
NAČELNIK STOŽERA
Josip Grivec, zamjenik župana