Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, uz suglasnost Ministarstva poljoprivrede i Upravljačkog tijela Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020., donijela je te započela s izdavanjem Odluka o prihvatljivosti za korisnike koji su se javili na prvi natječaj za provedbu Mjere M7, Operacije 7.2.2. Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta.

Korisnici će zaprimiti Odluke o prihvatljivosti poštom, a popis odobrenih korisnika na dan 22. prosinca 2017. godine nalazi se u nastavku te je javno objavljen i na internetskim stranicama Agencije.

www.apprrr.hr/zapocelo-izdavanje-odluka-o-prihvatljivosti-projekata-gradenja-nerazvrstanih-cesta-na-dan-22-prosinca-2017-godine–2530.aspx

Navedenom odlukom povećavaju se raspoloživa sredstva potpore u tipu operacije 7.2.2. te visokokvalitetni projekti dobivaju mogućnost za financiranje. S međimurske strane, ukupno će u šest općina i tri grada stići 28.597.934,07 kuna.

______________________________________________________________________________________________

Popis prihvatljivih korisnika na dan 22.12.2017. – Operacija 7.2.2. – Međimurska županija

R.

br.

Naziv korisnika Grad/Općina korisnika Županija Iznos potpore za dodjelu HRK
1. OPĆINA

KOTORIBA

Kotoriba Međimurska 3.878.053,50
2. OPĆINA

NEDELIŠĆE

Nedelišće Međimurska 1.473.843,80
3. OPĆINA

SVETA MARIJA

Sveta Marija Međimurska 2.087.636,00
4. GRAD

PRELOG

Prelog Međimurska 4.198.008,75
5. OPĆINA

DONJA DUBRAVA

Donja Dubrava Međimurska 849.500,00
6. OPĆINA

SELNICA

Selnica Međimurska 1.904.910,94
7. GRAD

MURSKO SREDIŠĆE

Mursko Središće Međimurska 6.840.056,08
8. OPĆINA

GORNJI MIHALJEVEC

Gornji Mihaljevec Međimurska 2.753.425,00
9. GRAD

ČAKOVEC

Čakovec Međimurska 4.612.500,00
         

28.597.934,07