Županijski tim za prevenciju i suzbijanje nasilja u obitelji i nasilja nad ženama, Društvo socijalnih radnika Međimurja, Centar za socijalnu skrb Čakovec, Podružnica obiteljski centar, Dom za žrtve obiteljskog nasilja „Sigurna kuća“, Županijsko povjerenstvo za ravnopravnost spolova  Međimurske županije i  Koordinacija za ljudska prava Međimurske županije povodom 25.11. – Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama organizirali su stručni skup na temu „Utjecaj rodne komponentne na uzroke i zaštitu od nasilja u obitelji“. Isti je održan 24. studenog u Velikoj vijećnici Međimurske županije. Stručnom skupu je prisustvovalo 40 stručnjaka koji se bave ovim područjem psihosocijalnog rada, sutkinje Prekršajnog suda u Čakovcu, Ministarstva unutarnjih poslova, organizacija civilnog društva, predstavnika lokalne samouprave i drugih. Izlaganja su bila vezana uz definiranje roda i rodnih uloga koje uvjetuju određena ponašanja muškaraca i žena, te kako ona vode do nasilničkog ponašanja u obitelji. Prezentiran je novi program Doma za žrtve obiteljskog nasilja „Sigurna kuća“ i Centra za socijalnu skrb Čakovec, Podružnica obiteljski centar „OsnaŽena“, te „Samoobrana za žene“.

Kako se sve učestalije postavlja pitanje o „ženama – počiniteljicama nasilja“ , odnosno, o zlostavljanim muškarcima, vrlo je važno razlikovati stvarne situacije partnerskog nasilja u kojima su muškarci žrtve kontrolirajućeg ponašanja kojeg čine njihove partnerice, od izjava muškaraca koji u  „borbi za muška prava“ svode svako ponašanje koje nije u njihovu korist na „kršenje prava“. Najčešće se radi o situacijama sukoba oko roditeljstva, koji traju godinama i u kojima su obje sukobljene strane spremne na manipulacije kako bi postigli svoje. Rodna socijalizacija stvara obiteljsko nasilje i nasilje nad ženama, čemu doprinose utjecaji medija, rodno nesenzibiliziranog obrazovanja, te religije.  Muškarci su pretežni počinitelji obiteljskog partnerskog  nasilja na štetu žena, što je bilo vidljivo iz podataka MUP-a. Žene, počiniteljice nasilja u obitelji čine nasilje na štetu  partnera ( izvanbračnih ili bračnih partnera) u tzv. recipročnom nasilju ( kada su oba partnera počinitelji i žrtve), zatim na štetu  djece, te članova šire obitelji ( svekrva, svekra i sl, rijetko na štetu roditelja). Muškarci su najčešće počinitelji nasilja na štetu partnerica, zatim roditelja, te članova šire obitelji.

Neobjektivno korištenje ili interpretiranje statističkih podataka dovodi do netočne slike uzroka i posljedica nasilja u obitelji. Zbog toga pri prevenciji i suzbijanju nasilja valja imati na umu da nasilje prema ženama i nasilje u obitelji ima svoju ukorijenjenost u kulturi, odnosno kulturnim obrascima.  Svi koji rade na prevenciji i suzbijanju nasilja u obitelji i nasilja nad ženama moraju biti svjesni kako su i muškarci i žene u biti žrtve svojih rodnih uloga. Kulturni obrasci, u konačnici,  upravljaju i reakcijom društva  na nasilje – i to  može biti i na štetu žrtvi, bez obzira kojeg one spola bile.

Bit nasilničkog ponašanje je kontrola ( ili pokušaj nasilne kontrole)  druge osobe i takvo ponašanje je jednako štetno za oba spola.

Na stručnom skupu je bio izložen novi program za žene „OsnaŽena“ koji provode Dom za žrtve obiteljskog nasilja „Sigurna kuća“ i Centar za socijalnu skrb Čakovec, Podružnica Obiteljski centar. U programu će se fokusirati na osvještavanje uzroka nasilnog ponašanja na štetu žena, obiteljskog nasilja, stjecanje afirmativnih životnih vještina, konstruktivnog suočavanja sa stresom i traumom i dr. Sasvim konkretnu prevenciju sudionici su mogli vidjeti u prezentaciji udruge „Samoobrana Međimurje“. Radi se o treningu fizičke samoobrane za žene, putem koje se gradi samopouzdanje žena, njihova fizička spremnost ali i sigurnost, jer usvajanjem ovih vještine, neće biti žrtve fizičkog nasilja.