Višegodišnji projekt izgradnje sportske dvorane i dogradnje Osnovne škole Orehovica uskoro će se privesti kraju, osim iz razloga što je u tijeku završna faza radova, ujedno i zato jer su namaknuta sredstva kojima će se ti radovi moći završiti. Danas su naime u Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije ministrica Gabrijela Žalac i župan Međimurske županije Matija Posavec, uz prisustvo pročelnika UO za društvene djelatnosti Branka Sušeca, na prigodnoj svečanosti potpisali ugovor kojim je prema Programu podrške poboljšanju materijalnih uvjeta u osnovnim i srednjim školama donijeta Odluku o sufinanciranju iznosa radova od 3 milijuna kuna. Velika je to pomoć ovom kapitalnom projektu međimurskog obrazovanja, kako tamošnjih oko 300 učenika na satove tjelesne i zdravstvene kulture pješače i po kilometar. „Uz ova sredstva i ona Međimurske županije osigurat će se ujedno i novih 6 učionica s kojima škola može krenuti u jednosmjensku nastavu i dakako škola dobiva sportsku dvoranu, koju osim djece željno iščekuju i svi mještani, članovi klubova, udruga i ostali koji gravitiraju tom području“, pritom je napomenuo Posavec. Nakon niza apela prema resornim ministarstvima, istaknuo je važnost podrške ministarstva na tom planu, Županiji i Općini Orehovica. 

3 milijuna kuna ministarstva, 10 milijuna Međimurske županije

Uz dva nova zapošljavanja, korištenje dvorane za više od 50% mještana općine, još jedan benefit je i taj što će u novim uvjetima boraviti i predškolarci, kako OŠ Orehovica provodi i program predškole u trajanju od 5,5 sati dnevno. Međimurska županija je u razdoblju od 2014. do 2017., uzimajući u obzir i trenutnu fazu radova, uložila oko 10 milijuna kuna u stvaranje uvjeta školarcima škole u Orehovici, u izgradnju sportske dvorane i 6 učionica.