Upravni odjel za prostorno uređenje gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije na temelju članka 68. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine, broj 80/13., 153/13. i 78/15.) i članka 6. stavak 2. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (Narodne novine, broj 3/17.) donosi

Odluka_o_sadrzaju_strateske_studije_II._Izmjena_i_dopuna_PP_Medjimurske_zupanije