Informacija o pokretanju postupka strateške procjene i izradi strateške studije – određivanja sadržaja strateške studije o utjecaju na okoliš II. Izmjene i dopune Prostornog plana Međimurske županije