Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za zaštitu okoliša i prirode, na temelju odredbe članka 92. stavka 2. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (“Narodne novine” broj 94/13.), u postupku izdavanja rješenja o dopuni rješenja o izmjeni i dopuni dozvole za gospodarenje otpadom, povodom zahtjeva trgovačkog društva GKP PRE-KOM d.o.o. Prelog, Kralja Zvonimira 9.

 

Poziva na uvid u elaborat gospodarenja otpadom koji će se izvršiti dana 13. srpnja 2017. godine u 10:00 sati, u prostorijama GKP PRE-KOM d.o.o. Prelog, Kralja Zvonimira 9.

 

 Poziv_Pre_kom   (pdf)

Obazac za primjedbe (doc)

  IZ 217yyy-EL GKP PRE-KOM d.o.o., Reciklažni centar_v1 (pdf)