Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za zaštitu okoliša i prirode, na temelju odredbe članka 92. stavka 2. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (“Narodne novine” br. 94/13.), u postupku izdavanja rješenja o izmjeni i dopuni dozvole za gospodarenje otpadom, povodom zahtjeva trgovačkog društva RALE d.o.o. Pušćine, Obrtnička 6.

Poziva na uvid u Elaborat gospodarenja otpadom koji će se izvršiti dana 06. srpnja 2017. godine u 8:00 sati, u prostorijama Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije, Odsjek za zaštitu okoliša i prirode, u Čakovcu, Ruđera Boškovića 2.

 

Poziv_na_uvid_u_elaborat (pdf)

 OBRAZAC ZA PRIMJEDBE (doc)

 Elaborat_gospodarenje_otpadom RALE 2017 v2,29.06. (pdf)