Strategija regionalnoga razvoja Republike Hrvatske temeljni je planski dokument politike regionalnoga razvoja kojim se utvrđuju ciljevi i prioriteti regionalnog razvoja Republike Hrvatske do kraja 2020. godine te način njihova postizanja, kao i međusobni odnos i aktivnosti tijela državne uprave i drugih sudionika regionalnog razvoja uključenih u provedbu Strategije.
Izrada ovog dokumenta rezultat je intenzivnih partnerskih konzultacija tijekom kojih su održani i brojni intervjui s predstavnicima tijela središnje državne uprave i javnih poduzeća te tematski radni sastanci s dionicima regionalnog razvoja.
Strategijom su definirana tri strateška cilja politike regionalnoga razvoja i to:
  • povećanje kvalitete života poticanjem održivog teritorijalnog razvoja;
  • povećanje konkurentnosti regionalnog gospodarstva i zaposlenosti;
  • sustavno upravljanje regionalnim razvojem.
Ukupna procijenjena vrijednost Strategije regionalnoga razvoja Republike Hrvatske do kraja 2020. godine iznosi 32.264.526.155,20 kuna.
Više informacija: razvoj.gov.hr
Photocredit: razvoj.gov.hr