Međimurska županija i partneri pripremaju se za provedbu projekta 1,2,3…PALIM LAMPICU! – razvoj sustava podrške (potencijalno) darovitim učenicima u Međimurskoj županiji. 800 tisuća kuna vrijedan projekt pružit će individualizirane i obogaćene programe koji se nadovezuju na sadržaje redovitog obrazovanja za 80 učenika iz osnovnih škola kojima je osnivač Međimurska županija, ali i 118 nastavnika, za jačanje njihovih kompetencija za rad s (potencijalno) darovitim učenicima. Osim 18 osnovnih škola i 4 srednje škole (Tehnička škola Čakovec, Ekonomska i trgovačka škola Čakovec, Gimnazija Josipa Slavenskog i Srednja škola Prelog) partner na projektu je i REDEA d.o.o. Danas smo potpisali Sporazum o partnerstvu, a uskoro slijedi i potpisivanje ugovora između prijavitelja Međimurske županije i Ministarstva znanosti i obrazovanja.