Predmet je Javnoga poziva dodjela bespovratnih sredstava Ministarstva kulture za programe poduzetništva u kulturi za područje nakladništva i knjižarstva u 2017. godini.
Bespovratna sredstva odobravaju se kao potpore male vrijednosti, a pravo prijave imaju sve fizičke i pravne osobe registrirane za obavljanje književno-nakladničke i knjižarske djelatnosti.
Za provedbu Javnoga poziva za predlaganje programa poduzetništva u kulturi za područje nakladništva i knjižarstva u 2017. godini u proračunu Ministarstva kulture na proračunskoj aktivnosti A781002 osigurano je 2,000.000,00 kuna.
Potpore se odobravaju u visini do 85 % prihvatljivih troškova predloženoga projekta.
Najniža pojedinačna potpora iznosit će 50.000,00 kuna, a najviša 250.000,00 kuna.
Više informacija možete pronaći ovdje: www.min-kulture.hr