ŽUPANIJSKO IZBORNO POVJERENSTVO
MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

OBAVIJEST O DEŽURSTVU

Županijsko izborno povjerenstvo Međimurske županije dežurati će:

u subotu (3.06.2017. godine) od 10,00 do 16,00 sati – u prostorijama Međimurske županije, R.Boškovića 2, Čakovec (broj telefona: 040/374-254)

  • ZA ULAZAK POZVONITI
  • od 16,00 sati do 24,00 sata putem službene e-adrese ŽIP-a Međimurske županije: zip.medjimurska@izbori.hr .

u nedjelju (4.06.2017. godine) od 7,00 sati do završetka izbora – u prostorijama Međimurske županije, R.Boškovića 2, Čakovec