ŽUPANIJSKO IZBORNO POVJERENSTVO
MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

OBAVIJEST O DEŽURSTVU

Županijsko izborno povjerenstvo Međimurske županije dežurati će u postupku zaštite izbornog prava:

– u četvrtak (25.05.2017. godine) od 7,30 do 16,00 sati – u prostorijama Međimurske
županije, R.Boškovića 2, Čakovec

od 16,00 do 24,00 sata na sljedećim brojevima:

098/9422-820 MILKO SAMBOLEK
099/4392-529 ALAN RESMAN

– u petak (26.05.2017. godine) od 7,30 do 16,00 sati – u prostorijama Međimurske
županije, R.Boškovića 2, Čakovec

od 16,00 do 24,00 sata na sljedećim brojevima:

098/9422-820 MILKO SAMBOLEK
099/4392-529 ALAN RESMAN

Prigovor se može dostaviti i do 24,00 sata u petak 26. 05. 2017. godine, i putem službene e-adrese ŽIP-a Međimurske županije: zip.medjimurska@izbori.hr