R E P U B L I K A H R V A T S K A
ŽUPANIJSKO IZBORNO POVJERENSTVO
MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

KLASA: 013-03/17-01/1
URBROJ: 2109/1-01/03-17-38
Čakovec, 19. 04. 2017.

 

Sukladno Obvezatnim uputama L-II, Državno izborno povjerenstvo je propisalo redoslijed radnji i rokove za provedbu lokalnih izbora 2017. godine.

Podsjećamo da rok za ovjere i predaju kandidacijskih lista/kandidatura počinje u petak 21. travnja 2017. godine u 00,00 sati, a završava u četvrtak 4. svibnja 2017. godine u 24,00 sati.

Vezano uz provođenje lokalnih izbora 2017. godine, određuje se radno vrijeme županijskog te gradskih/općinskih izbornih povjerenstava s područja Međimurske županije.

Raspored dežurstava (PDF)

 

PREDSJEDNIK
Milko Sambolek, mag. iur., v.r.