Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za zaštitu okoliša i prirode, na temelju odredbe članka 92. stavka 2. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (“Narodne novine” broj 94/13.), u postupku izdavanja rješenja o izmjeni i dopuni dozvole za gospodarenje otpadom, povodom zahtjeva trgovačkog društva GKP PRE-KOM d.o.o. Prelog, Kralja Zvonimira 9

 

POZIVA NA UVID U ELABORAT GOSPODARENJA OTPADOM koji će se izvršiti dana 09. ožujka 2017. godine u 8:00 sati, u prostorijama GKP PRE-KOM d.o.o, Kralja Zvonimira 9, Prelog

 

Poziv na uvid u elaborat gospodarenja otpadom

OBRAZAC ZA PRIMJEDBE    

IZ 216yyy-EL PRE-KOM d o o sortirnica v1