Temeljem odluke Turističkog vijeća Turističke zajednice Međimurske županije prihvaćene na 10. sjednici održanoj 01.03. 2017.g., Turistička zajednica Međimurske županije objavljuje

JAVNI POZIV
za dodjelu potpora turističkim događanjima u 2017. godini

Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih novčanih sredstava Turističke zajednice Međimurske županije (dalje u tekstu: TZMŽ) za događanja na području Međimurske županije od međunarodnog, nacionalnog ili regionalnog značaja kao glavnog motiva dolaska turista u destinaciju u 2017.godini, a koja doprinose sljedećim ciljevima:

  • unapređenju/obogaćivanju turističkog proizvoda/ponude pojedine uže ili šire, destinacije i Međimurja u cjelini,
  • razvoju sadržaja koji omogućavaju produljenje boravka gostiju u destinaciji,
  • povećanju ugostiteljskog i drugog turističkog prometa,
  • jačanju snage brenda međimurskog turizma,
  • stvaranju prepoznatljivog imidža međimurskog turizma.

Prilog:

Javni poziv (DOCX)