Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za zaštitu okoliša i prirode, na temelju odredbe članka 160. stavka 1. i članka 162. Zakona o zaštiti okoliša (“Narodne novine” broj 80/13, 78/15) i članka 7. stavka 2. točke 1. Uredbe o informiranju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (“Narodne novine” broj 64/08) objavljuje  INFORMACIJU o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Izgradnja gospodarske građevine – peradarnik na poljoprivrednom gospodarstvu Marijan Škvorc, Općina Gornji Mihaljevec

Informacija

EZO peradarnik Skvorc za web – Elaborat zaštite okoliša