Ministarstvo turizma počelo je s raspisivanjem javnih poziva te je objavljen javni poziv srednjim stukovnim i umjetničkim školama za PROMOCIJU I JAČANJE KOMPETENCIJA STRUKOVNIH ZANIMANJA ZA TURIZAM 2017.

Predmet Javnog poziva je sudjelovanje u sufinanciranju troškova izrade projekata. Sredstva su namijenjena za:

  1. Novi turistički proizvod/i za jačanje ukupne konkurentnosti destinacije u kojoj se škola nalazi temeljen/i na:
  • povezivanju javnog, privatnog sektora i znanosti (razvoja)
  • pozitivnim učincima u zaštiti okoliša
  • uvođenju novih tehnologija
  • uključivanju strateški definiranih posebnih oblika turizma (nautički, zdravstveni, kulturni, poslovni, golf, cikloturizam, ruralni i planinski, eno i gastro, omladinski, socijalni i dr.)
  1. Projekte nastale u suradnji s drugim obrazovnim sektorima u svrhu razvoja turizma (IT – elektronika i računalstvo, kreativni, poljoprivreda i prehrana, zdravstvo i socijalna skrb, grafički, umjetnost i dr.)
  1. Novi oblici promocije:
  • branding
  • uvođenje IT komunikacijske tehnologije (korištenje društvenih mreža, internet i dr.)
  • drugo

Prijavu na javni poziv mogu podnijeti:

Srednje strukovne kojima su osnivači Grad Zagreb, županije ili Republika Hrvatska  (u daljnjem tekstu: Prijavitelj). Svaka škola (prijavitelj i/ili partner) može prijaviti samo jednog mentora na projektu.

Ukupna planirana vrijednost javnog poziva:   400.000,00 kn

Iznos zatraženih sredstava može biti najviše: 20.000 kn ukoliko se prijavljuje 1 prijavitelj (škola) i 40.000 kn ukoliko se prijavljuju 2 ili više prijavitelja (partneri)

Prijavitelj  po pojedinom projektu može tražiti do 100% vrijednosti projekta.

Prijavitelj može prijaviti najviše jedan projekt.

Više informacija: www.mint.hr