KLASA: 810-06/17-03/1
URBROJ: 2109/1-06-01/04-17-01
Čakovec, 30. 01. 2017.

Temeljem ukazane potrebe

s a z i v a m
7. SJEDNICU
STOŽERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
za utorak, 07. 02. 2017. godine u 9,00 sati

Sjednica će se održati u velikoj vijećnici Međimurske županije, R. Boškovića 2, Čakovec.

Za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED

1. Razmatranje stanja sustava civilne zaštite u Međimurskoj županiji u 2016. godini
– Izvjestitelj je Ladislav Söke, dipl. ing., pročelnik Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Čakovec

2. Prijedlog Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Međimurske županije za 2017. godinu
– Izvjestitelji su: Zoran Vidović, zamjenik župana, načelnik Stožera zaštite i spašavanja Međimurske županije i Ladislav Söke, dipl. ing., pročelnik Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Čakovec

3. Pitanja i prijedlozi

Mole se članovi Stožera zaštite i spašavanja Međimurske županije da obvezatno nazoče sjednici, a u slučaju spriječenosti izostanak opravdaju na telefon broj 040/374-254 (Alan Resman).

S poštovanjem,

NAČELNIK STOŽERA
Zoran Vidović, zamjenik župana