Cilj natječaja je postizanje energetskih ušteda – smanjenje potrošnje energije u zgradama stambenog sektora, a svrha natječaja je doprinijeti ostvarenju ciljeva i mjera određenih u Nacionalnom programu energetske obnove višestambenih zgrada i trećem Nacionalnom akcijskom planu energetske učinkovitosti.

U okviru ovog Poziva sredstva iz Europskog fonda za regionalni razvoj bit će podijeljena po grupama:
  • GRUPA 1 – Energetska obnova višestambene zgrade,
  • GRUPA 2 – Horizontalne mjere.
Ukupna raspoloživa sredstva:
  • Najmanje 97% (147.440.000,00 kuna) za financiranje aktivnosti iz GRUPE 1 (najniži iznos 100.000,00 kuna/najviši iznos 13.000.000,00 kuna),
  • Najviše 3% (4.560.000,00 kuna) za financiranje aktivnosti iz GRUPE 2 (najniži iznos nije primjenjivo/najviši iznos 4.560.000,00 kuna).
Prihvatljivi prijavitelji i partneri:
  • GRUPA 1 – ovlašteni predstavnik suvlasnika zgrade ili upravitelj zgrade;
  • GRUPA 2 – Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Rokovi:

  • GRUPA 1 – krajnji rok dostave projektnih prijedloga za prvi privremeni poziv od 90 kalendarskih dana, odnosno od 17.10.2016. do 16.01.2017.,
  • GRUPA 2 – krajnji rok dostave projektnih prijedloga od 60 kalendarskih dana, odnosno od 17.10.2016. do 16.12.2016.

Više informacija: http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1297