Program kreditiranja mikro-poduzetnika osmišljen je i provodi se u suradnji s Europskim investicijskom fondom (EIF) i Europskom unijom u okviru programa za konkurentnost i inovacije (CIP Program) – instrument Garancije za mikro-kredite za financiranje mikro poduzetnika (CIP garancija EIF-a).

Cilj Programa je financiranje mikro poduzetnika u svrhu: samozapošljavanja, osnivanja obrta i trgovačkih društava, modernizacije i proširenja već postojećeg poslovanja, povećanja broja novih radnih mjesta.

Program je namijenjen financiranju: osnovnih sredstava (osnivačka ulaganja, zemljište, građevinski objekti, oprema i uređaji, osnovno stado, podizanje dugogodišnjih nasada, razvoj proizvoda ili usluga, patenti, licence, koncesije, autorska prava, franšize) i/ili obrtnih sredstva.

Više na: http://www.hbor.hr/mikrokreditiranje-uz-potporu-eu01