Cilj poziva je razvoj i poboljšanja kvalitete poduzetničko poslovne infrastrukture i povećanje broja proizvoda/usluga. Postizanje cilja će se ostvariti poticanjem ulaganja u poduzetničko poslovnu infrastrukturu gdje postoji potreba za proširenjem postojeće ili izgradnjom nove infrastrukture poput poduzetničkih centara, poslovnih inkubatora, poduzetničkih akceleratora, poslovnih i znanstveno-tehnoloških parkova. Prihvatljive aktivnosti su ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu koja imaju za cilj izgradnju/rekonstrukciju i opremanje nove ili održavanje i opremanje postojeće poduzetničko poslovne infrastrukture, u svrhu pružanja novih ili kvalitetnijih usluga poduzetnicima.

Otvoren je od 15.9. do 31.12.2016. godine, a nadležno tijelo je Ministarstvo poduzetništva i obrta.

Prihvatljivi prijavitelji su jedinice lokalne samouprave, jedinice regionalne (područne) samouprave te Poduzetničke potporne institucije upisane u Jedinstveni registar poduzetničke infrastrukture.

Ukupna raspoloživa sredstava iz Europskog fonda za regionalni razvoj predviđena za ovaj Poziv iznose 380.000.000,00 kuna

Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti je 200.000,00 kuna dok je najveći iznos 20.000.000,00 kuna.

 

Više o natječaju na http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1289