Ministarstvo poduzetništva i obrta objavilo je novi Poziv za revitalizaciju poslovnih prostora. Cilj ovog Poziva je stavljanje u funkciju poslovnih prostora u državnom vlasništvu i vlasništvu jedinica lokalne i regionalne (područne) samouprave. Poziv se objavljuje iz programa Poduzetnički impuls za 2015. godinu.
Prihvatljivi prijavitelji:
Ovaj Poziv namjenjen je mikro i malim poduzetnicima.
Prihvatljive aktivnosti:
Uređenje i opremanje poslovnog prostora u dugoročnom najmu,
Prilagodba, prenamjena i proširenje poslovnog prostora,
Prilagodba poslovnog prostora za osobe s invaliditetom.
Iznos sufinanciranja:Najniži iznos sufinanciranja iznosi ukupno 20.000,00 kuna, dok je najviši iznos sufinanciranja ukupno 50.000,00 kuna.

Stopa sufinanciranja: 
Intenzitet potpore može dosegnuti do 100% od ukupno prihvatljivih troškova.
Izvor: MINPO